Koekoekrooster, wolfskuil of toch vossegat?

Het hele dierenrijk komt aan u voorbij als u zich even verdiept in ventilatieroosters. Koekoekrooster, wolfskuil, vossegat… om het nog verwarrender te maken komen in sommige regio’s de benoemingen kelderlicht en kelderkoekoek er ook nog eens bij. Geen wonder dat u door de bomen het bos niet meer ziet! Wij maken het graag eenvoudig voor u; ze betekenen allemaal hetzelfde. Hieronder leggen we aan u uit wanneer en waarom men voor dit type rooster kiest bij het ventileren van de kruipruimte.

Verschillende namen, zelfde functie

Koekoekrooster, wolfskuil of vossegat; het zijn verschillende bewoordingen voor exact hetzelfde type ventilatierooster. Dit type ventilatierooster wordt ingezet bij de ventilatie van kruipruimtes, op het moment dat het plaatsen van een renovatierooster niet mogelijk is.

Bij het plaatsen van een renovatierooster wordt in een schuine hoek een gat geboord in uw buitengevel. In dit gat wordt vervolgens een koker geplaatst, welke wordt afgesloten met een zogenoemd renovatierooster. Dit type rooster is veruit de meest gekozen optie voor kruipruimte ventilatie. Het is minder arbeidsintensief om te plaatsen. Minder arbeidsuur betekent inherent ook minder hoge kosten.

Wanneer kiest men voor een koekoekrooster, wolfskuil of vossegat?

Waarschijnlijk vraagt u zich af waarom iemand toch voor een koekoekrooster zou kiezen als een renovatierooster voordeliger is. Dit komt omdat een renovatierooster niet overal geplaatst kan worden.

Een kruipruimte is verdeeld in compartimenten. Om een goede luchtcirculatie te realiseren in de kruipruimte is de correcte plaatsing van de ventilatierooster van doorslaggevend belang. Men kan niet zomaar voor een locatie kiezen waar een rooster het meest gemakkelijk te plaatsen is.

Kruipruimte Ventilatiespecialist komt bij iedere opdracht eerst een uitvoerige inspectie uitvoeren. Hierbij brengen we in kaart hoe uw kruipruimte is opgebouwd en waar de ventilatierooster geplaatst dienen te worden. Blijkt op de benodigde plek een schuifpui aanwezig te zijn of is het om een andere reden niet mogelijk of wenselijk om een renovatierooster te plaatsen? Dan kiezen we voor een koekoekrooster.

Locatie van rooster is bepalend voor keuze

De locatie van het rooster geeft dus de doorslag betreft voor welke type rooster gekozen moet worden. Als voor het renovatierooster geen gat door de wand geboord kan worden, bijvoorbeeld omdat hier glas zit, moet het gat via de grond gemaakt worden.

Hoe wordt een koekoekrooster geplaatst?

Een koekoekrooster is niet zichtbaar in de wand, maar op de grond. Voor het plaatsen van een koekoekrooster moet daarom eerst een stuk aarde worden weggegraven om ruimte te maken. Linksom of rechtsom; er moet uiteindelijk een gat in de gevel worden geboord om een verbinding te maken tussen de buitenlucht en de kruipruimte. Als er een schuifpui aanwezig is om de gewenste locatie graven we af tot 50 á 80 cm onder de pui. De funderingsmuren worden dan zichtbaar. Hier maken we een gat richting de kruipruimte. Het rooster plaatsen we ook in de grond, waarbij alleen nog de buitenzijde verbinding maakt het het maaiveld. De opvangbak in het koekoekrooster zorgt ervoor dat regenwater niet in uw kruipruimte kan belanden.

koekoek of wolfskuil ventilatiekoker

Het plaatsen van een koekoekrooster voor het aanbrengen van ventilatie in de kruipruimte is een zorgvuldig werkproces. Zoals gezegd beginnen we met een grondige inspectie van de kruipruimte om de optimale locatie voor het rooster te bepalen. Hierbij wordt rekening gehouden met factoren zoals de grootte van de kruipruimte, de aanwezigheid van leidingen en eventuele obstakels.

Na het bepalen van de geschikte locatie, wordt de kruipruimte indien nodig gereinigd en eventuele losse materialen verwijderd om een stabiele basis te creëren voor het rooster. Vervolgens wordt het koekoekrooster nauwkeurig gemeten en op de juiste afmetingen aangepast om perfect in de opening te passen. Bij het plaatsen van het koekoekrooster is het belangrijk dat het stevig en waterpas wordt geïnstalleerd om eventuele verzakking of lekkage te voorkomen.

Na het plaatsen maken we het gecreëerde gat uiteraard weer netjes dicht. Hierna is alleen het roostertje zelf nog zichtbaar.

Kruipruimte ventilatie - plaatsen koekkoek

Kan ik zo’n koekoekrooster zelf plaatsen?

Overweegt u om zelf uw kruipruimte te ventileren? Hoewel u wellicht handig bent, zijn er sommige zaken die beter aan vakmensen kunnen worden overgelaten. In het bijzonder het boren van gaten door de buiten- en binnenmuren van uw woning vereist expertise, want als dit niet correct wordt gedaan, kan het ernstige schade aan de bouwkundige staat van uw huis veroorzaken, met onvoorziene problemen tot gevolg. Daarnaast het van cruciaal belang dat u de juiste locatie kiest voor de ventilatierooster. Wordt dit niet op de juiste manier gedaan, dan komt er wel lucht de kruipruimte is, maar wordt er geen luchtcirculatie op gang geholpen. Het gevolg is in dat geval dat stilstaande lucht de kans krijgt te condenseren rondom de warme leidingen die door uw kruipruimte lopen. Hierdoor ontstaat vocht in de kruipruimte, met alle bijkomende ellende.

Het voorkomen en oplossen van vochtproblemen in de kruipruimte vraagt om deskundigheid en ervaring. Wij beschikken over jarenlange ervaring in het ventileren van kruipruimtes en kunnen u indien gewenst in contact brengen met een betrouwbare partij voor het isoleren van uw kruipruimte. Het ventileren van kruipruimtes is voor ons een specialisatie en we proberen dit niet eenvoudigweg als een extra dienst aan te bieden, zoals sommige concurrenten wel doen. Onze aanpak gaat verder dan anderen, en we zorgen ervoor dat het probleem niet alleen wordt verholpen, maar ook in de toekomst opgelost blijft!

Neem direct contact op om vrijblijvend uw specifieke situatie te bespreken.