Kruipruimte inspectie en ventilatie in Delft

Kruipruimte inspectie en ventilatie in Delft

Als Kruipruimte ventilatie specialist hebben wij onlangs de kruipruimte van een woning in Delft aangepakt. De bewoners ondervonden vochtproblemen en onplezierige geuren in huis. Door een grondige inspectie van de kruipruimte te verrichten, konden we snel identificeren waar de problemen vandaan kwamen en welke benadering noodzakelijk was om de kruipruimte van de woning te verbeteren.

Kruipruimte inspectie in Delft

Voordat we daadwerkelijk tot actie overgingen voor de kruipruimte in Delft, voerden wij een grondige kruipruimte inspectie uit. Tijdens deze inspectie beoordelen wij de toegankelijkheid, vochtproblemen, aanwezigheid van schimmels, puin en luchtstromen. De resultaten van deze inspectie zijn meegenomen in ons plan van aanpak als Kruipruimte ventilatie specialist.

kruipruimte ventilatie specialist lost vochtproblemen in de kruipruimte op in Delft

Eerst ventileren, dan isoleren

We starten het proces van vochtafweer en isolatie door in de eerste fase een laag noppenfolie aan te brengen. Deze folie voorkomt opstijgend vocht vanuit de bodem. In de tweede fase van deze aanpak plaatsen we TONZON bodemfolie. Deze folie wordt over de volledige vloer uitgelegd, met een hoge opstaande rand tegen de muren. Voor een solide bevestiging van deze rand wordt gebruikgemaakt van machinale bevestiging. Hiermee wordt optrekkend vocht vanuit de bodem effectief buitengesloten.

Vloerisolatie in de kruipruimte en geoptimaliseerde ventilatie

Voor de isolatie van de vloer hanteren we een tweeledige aanpak met TONZON vloerisolatie. Na de installatie van de bodemfolie gaan we verder met de vloer. Hierbij maken we gebruik van thermokussens die als luchtzakken tegen de onderkant van de vloer worden aangebracht. Deze luchtzakken dienen om de warme lucht, die normaal gesproken naar beneden zou gaan, terug te kaatsen naar boven. Dit zorgt voor een betere temperatuurregeling van de vloer, wat resulteert in minder warmteverlies. Dit heeft als gevolg dat uw stookkosten aanzienlijk worden verminderd.

Ventileren op basis van meten is weten

Dankzij onze grondige inspectie vooraf hebben we nauwkeurig kunnen vaststellen welke specifieke ventilatieroosters nodig zijn om de optimale luchtcirculatie binnen de kruipruimte te bereiken. Onze expertise stelde ons in staat om de exacte locaties en aantallen van deze roosters te bepalen, met het oog op het effectief afvoeren van vochtige lucht en het bevorderen van een gezonde luchtkwaliteit onder de vloer. Door deze zorgvuldig uitgevoerde en geoptimaliseerde ventilatie wordt niet alleen het ontstaan van vochtproblemen in de kruipruimte voorkomen, maar wordt ook de kans op schimmelgroei en onaangename geuren geminimaliseerd.

Het resultaat van deze doordachte aanpak is een duurzame en blijvende oplossing die deze woning in Delft beschermt tegen vochtgerelateerde problemen op de korte en lange termijn. Met onze op maat gemaakte ventilatieoplossing zorgen we ervoor dat de kruipruimte continu wordt voorzien van een luchtstroming waardoor vocht geen kans krijg om op te hopen. Dit draagt ook bij aan een aanzienlijk gezonder en comfortabeler leefklimaat in de huis.