Wat kan ik doen tegen grondwater in mijn kruipruimte?

Grondwater is water dat via sloten, meren en rivieren in de bodem zakt. Nu zult u denken; hoe komt dat grondwater dan op de bodem van mijn kruipruimte terecht? Tijdens vochtige periodes met heftige regenval komt het grondwater onder grote druk te staan. Grondwater kan opstijgen in uw kruipruimte en binnendringen in structuren zoals wanden en muren. Dit vocht in de wanden leidt tot de vorming van schimmels. Deze schimmels zijn op hun beurt aantrekkelijk voor ongedierte. De combinatie van schimmels en ongedierte zorgt vaak voor stank in kruipruimte. Dit zijn problemen die u ongetwijfeld wilt vermijden om de leefbaarheid en gezondheid van uw woning te waarborgen.

Oorzaken van grondwater in de kruipruimte

Sommige woningen ervaren meer hinder van (hoog) grondwater dan andere, door een combinatie van natuurlijke en menselijke factoren. Natuurlijke oorzaken zoals langdurige heftige regenval, extreme buien, en de stijging van de zeespiegel door klimaatverandering kunnen leiden tot grondwateroverlast. Dit is vooral merkbaar in kustgebieden, maar ook in gebieden zoals Zuid-Limburg, waar in het verleden overstromingen van rivieren door aanhoudende regenval hebben geleid tot ondergelopen kruipruimtes. De bodemsamenstelling, zoals klei of zand, speelt ook een rol in hoe goed de grond water doorlaat. Aan de andere kant kan menselijk handelen, zoals foutief boren in muren of het onjuist afgraven van grond rondom de kruipruimte, leiden tot scheuren of gaten waar grondwater doorheen kan stromen, wat de problemen verergert.

Grondwater uit de kruipruimte pompen

Nu zult u denken; allemaal leuk en aardig dat ik de oorzaak weet, maar hoe kom ik er weer vanaf? Allereerst is het natuurlijk belangrijk dat het overtollige grondwater de ruimte verlaat. Door bijvoorbeeld een dompelpomp in de kruipruimte te zetten kan het water uit de kruipruimte gepompt worden. Hou er echter rekening mee dat het wegpompen bij een hoog grondwaterpeil slechts een tijdelijke oplossing is. Zonder het aanbrengen van de juiste bodemfolie en kruipruimte ventilatie heeft u gegarandeerd snel weer last van grondwater in de kruipruimte.

Bodemfolie houdt grondwater uit de kruipruimte

Dé oplossing om grondwateroverlast in de toekomst te voorkomen, is het aanbrengen van bodemfolie in de kruipruimte. Zoals de naam al aangeeft, wordt bodemfolie op de onderlaag van de kruipruimte aangebracht. Het wordt echter niet strak gespannen, maar ligt losjes, zodat er enige speling mogelijk is. Deze folie wordt vervolgens zorgvuldig en met precisie machinaal aan de wanden van de kruipruimte vastgemaakt.

Wat levert dit op voor u? Indien het grondwaterniveau stijgt, blijft het water onder de folie. Doordat de folie niet strak gespannen is, kan het met het stijgende water meebewegen. Dankzij de stevige bevestiging aan de wanden van de kruipruimte, wordt voorkomen dat het grondwater zich een weg baant tussen de folie en de bodem. Op deze manier wordt grondwater effectief onder de folie gehouden.

Na bodemfolie altijd kruipruimte ventilatie aanbrengen

Kruipruimte ventilatie blijft belangrijk om vochtproblemen, die veroorzaakt kunnen worden door stijgend grondwater, te voorkomen. Zelfs als bodemfolie wordt aangebracht om vocht vanuit de grond te beperken, blijft er een behoefte aan goede ventilatie. Dit komt omdat er altijd een zekere mate van vocht in de kruipruimte kan komen, hetzij door condensatie, hetzij door kleine hoeveelheden vocht die de folie toch doorlaten.

Goede ventilatie in de kruipruimte zorgt voor het continue vervangen van vochtige lucht door drogere lucht van buiten helpt om de algehele vochtigheid in de kruipruimte te verlagen. Door de luchtvochtigheid te beheersen, wordt ook het risico op condensatie verminderd. Dit is belangrijk omdat condensatie kan leiden tot vochtproblemen zoals schimmel en houtrot.

In sommige regio’s kan ventilatie ook helpen bij het afvoeren van radongas, een natuurlijk voorkomend gas dat gezondheidsrisico’s kan vormen. Een ander bijkomend voordeel is dat ventilatie kan helpen om de temperatuur onder de woning stabieler te houden, wat indirect de energie-efficiëntie van de woning kan verbeteren.

Kruipruimte Ventilatie Specialist kan zowel de bodemfolie als kruipruimte ventilatie voor u aanbrengen. Dit doen wij door ventilatiegaten te boren door de buitenmuur naar de kruipruimte. Deze worden vervolgens afgedekt met roosters en via deze weg kan vocht een weg naar buiten vinden en ontstaat er een goede luchtcirculatie in de kruipruimte.

Specialist in bodemfolie en kruipruimte ventilatie aanbrengen

Het voorkomen en oplossen van grondwateroverlast in de kruipruimte vraagt om deskundigheid en ervaring. Wij hebben jarenlange ervaring in het ventileren van kruipruimtes en het aanbrengen van bodemfolie in kruipruimtes. Het ventileren van een kruipruimte is voor ons niet een dienst die we gemakkelijk proberen mee te verkopen. Zoals concurrenten helaas nog wel eens willen doen. Wij hebben ons hierin gespecialiseerd. We kijken verder dan anderen en zorgen dat het probleem verholpen is én blijft! Wij kunnen zowel het water voor u wegpompen als de bodemfolie en de kruipruimte ventilatie aanleggen.

De Kruipruimte Ventilatie Specialist richt zich vooral regionaal rondom Den Bosch, Tilburg, Valkenswaard, Breda, Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen. Uiteraard kunt u ook buiten deze regio bij ons terecht voor problemen met uw kruipruimte.

Neem direct contact op om vrijblijvend uw specifieke situatie te bespreken.