Wateroverlast in de kruipruimte door heftige regenval

Water in de kruipruimte na regenval

Het natte seizoen is aangebroken en de regen valt weer regelmatig met bakken uit de lucht. Niet alleen u haalt regelmatig een nat pak wanneer het water uit de lucht komt vallen, ook de kruipruimte kan te maken krijgen met wateroverlast. Het is normaal dat een kruipruimte een beetje vochtig is, maar door teveel vocht kunnen er serieuze problemen ontstaan in uw woning.

Schimmel, ongedierte en stank in huis na heftige regenval

Heeft het de afgelopen tijd veel geregend en merkt u op dat er ongenodigde gasten zoals ratten en pissebedden uw woning binnendringen? Door een vochtige kruipruimte is het veel aantrekkelijker voor schimmels en ongedierte om zich te huisvesten in uw woning. Op zijn beurt zorgt deze hoge vochtigheidsgraad ook weer voor stank, vochtige vloeren en condens op de ramen. Wanneer u een van deze problemen ervaart zonder duidelijke oorzaak, is de kans groot dat de oorzaak zich onder de vloer bevindt. Overmatig grondwater in de kruipruimte en daaruit voortkomend optrekkend vocht verhogen de luchtvochtigheid in uw huis. Op langere termijn krijgt u niet alleen last van ongediertes, maar kunt u ook merken dat het invloed heeft op uw gezondheid. U kunt last krijgen van hoesten, kortademigheid en last van uw ogen. Hier zit u natuurlijk niet op te wachten, dus is het belangrijk om dit probleem zo snel mogelijk bij de bron aan te pakken.

Kruipruimte ventilatie specialist gebruikt warmte camera om een grondige kruipruimte inspectie te verrichten

Inspectie van de kruipruimte na zware regenval

Heeft u inderdaad last van schimmels, ongedierte of vochtige ramen en vloeren? Breng eens een bezoekje aan de kruipruimte. Het zou zomaar kunnen dat de kruipruimte moeite heeft met het verwerken van al het regenwater, door het verhoogde grondwaterpeil. Hierdoor wordt de vochtigheid in de kruipruimte veel te hoog.

Huizen waarbij de afwatering niet in orde is of huizen die zich in een laaggelegen gebied bevinden hebben een hoger risico op vochtproblemen door heftige regenval. Water in de kruipruimte is een probleem dat direct aangepakt moet worden. Anders heeft u het risico dat de problemen uitbreiden naar uw leefgedeelte. Dat kan op langere termijn gevolgen voor uw gezondheid opleveren.

De oorzaak aanpakken

Naast regenwater is er nog een andere oorzaak waardoor er een laag water in de kruipruimte kan komen te staan. Zo zorgen lekkende leidingen in de kruipruimte ook regelmatig voor wateroverlast, met alle gevolgen van dien. Lekkende leidingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen werkzaamheden in de buurt, verzakkingen van de bodem en zwaar verkeer dat regelmatig de straat passeert de boosdoener zijn.

Heeft u alle leidingen gecontroleerd en blijkt de oorzaak echt bij een hoge stand van het grondwater –  als gevolg van heftige regenval – te liggen? In sommige gevallen ligt dit aan een slechte drainage rondom het huis. Daarnaast kunnen slechte ventilatie en isolatie in de kruipruimte het risico op vochtproblemen verhogen. In dat geval is het verstandig om een expert in te schakelen om het vochtprobleem in de kruipruimte te verhelpen. De Kruipruimte Ventilatie Specialist helpt u graag bij het oplossen van vochtproblemen in uw kruipruimte door regenval en hoog grondwater. Met het vakkundig aanbrengen van kruipruimte ventilatie, indien gewenst in combinatie met vloerisolatie, zorgen we ervoor dat uw kruipruimte optimaal wordt voorbereid op zware regenbuien.

Zelf ventileren of toch aan een expert overlaten?

Sommige dingen kunt u beter aan een vakman overlaten. Wanneer de kruipruimte geteisterd wordt door teveel vocht vanwege een hoge grondwaterstand en regenwater dat niet wegloopt, is het belangrijk dat er op de juiste manier actie wordt ondernomen. In de meeste gevallen moet de kruipruimte geïsoleerd en geventileerd worden. Een klusje dat met precisie uitgevoerd moet worden, om schade aan uw woning te voorkomen. De problemen die daarop volgen gaan verder dan alleen de kruipruimte.

De Kruipruimte Ventilatie Specialist richt zich vooral regionaal rondom Den Bosch, Tilburg, Valkenswaard, Breda, Rotterdam, Eindhoven en Nijmegen. Uiteraard kunt u ook buiten deze regio bij ons terecht voor problemen met uw kruipruimte.

Neem direct contact op om vrijblijvend uw specifieke situatie te bespreken.