Kruipruimte ventilatie in Boekel

De bewoners van dit huis in Boekel hadden last van penetrante geuren die uit de kruipruimte kwamen. Een probleem dat hoofdzakelijk veroorzaakt werd door vochtigheidsproblemen en een gebrek aan luchtkanalen. Er waren dan ook geen enkele ventilatie- of isolatiemaatregelen genomen.

Na een zorgvuldige inspectie identificeerde ons team van specialisten de cruciale behoefte aan nieuwe luchtkanalen. De installatie ervan zou centraal staan in de oplossing van de problemen. Dit project had diverse belangrijke doelen. Ten eerste het verwijderen van de onaangename geuren die de woning binnendrongen. Ten tweede zou het een adequate ventilatie in de kruipruimte realiseren. Ten derde zou het project de isolatie verbeteren, wat een gunstig effect heeft op de temperatuurregeling in de woning. Bovendien zou het helpen bij het aanpakken van de vochtproblemen.

ventilatie roosters aanbrengen door te boren door de gevel

Inspectie van de kruipruimte in Boekel

Tijdens het cruciale inspectiemoment van het project, nam de kruipruimte ventilatiespecialist alle nodige stappen om een grondig en accuraat beeld te verkrijgen van de situatie in de kruipruimte van de woning in Boekel. Een essentieel hulpmiddel hierbij was de warmtebeeldcamera, waarmee de specialist nauwgezet elke centimeter van de fundering onderzocht op mogelijke haarscheurtjes, een indicator voor potentiële structurele problemen en een bron voor vocht en onaangename geuren.

Naast het nauwkeurig controleren van de fundering, werd ook de gehele indeling van de kruipruimte onder de loep genomen. Zo keken we naar de compartimenten en de openingen daartussen. Deze stap is altijd essentieel om de optimale luchtdoorstroming te kunnen bepalen.

Na de inspectie kan er een plan van aanpak worden opgesteld met daarin de plaatsen waar de ventilatie kanalen moeten komen voor het creëren van een optimale luchtstroom in de kruipruimte.

Onze strategie was tweeledig. Enerzijds richtte het zich op het aanpakken van de huidige problemen. Anderzijds werd er ook gefocust op het voorkomen van toekomstige complicaties. Op deze manier zorgde het team voor een langetermijnoplossing die het woongenot van de klant aanzienlijk zou verhogen.

kruipruimte ventilatie in Boekel

Het plaatsen van de renovatieroosters

Nadat de beste posities voor de ventilatieroosters al tijdens de eerdere inspectie waren bepaald, kwam het moment om ze daadwerkelijk te plaatsen. Onze specialisten gingen zorgvuldig te werk, met kennis van zaken over hoe de roosters op de juiste manier bevestigd moesten worden om de optimale luchtdoorstroming te garanderen. Het gebruik van het juiste gereedschap en materialen was hierbij essentieel.

De renovatieroosters spelen een belangrijke rol in het ventilatiesysteem door verse lucht aan te voeren en vochtige, vervuilde lucht af te voeren, terwijl ze ook ongewenste gasten zoals ongedierte buiten houden. Door de ervaring en kennis van onze specialisten kon het team garanderen dat de roosters vele jaren hun werk zullen doen, waardoor de kruipruimte een gezondere plek wordt en blijft.

Wij voorzien u graag van advies!

Het voorkomen en oplossen van stankproblemen vanuit de kruipruimte vraagt om deskundigheid en ervaring. Wij hebben jarenlange ervaring in het aanbrengen van kruipruimte ventilatie. We kijken verder dan anderen en zorgen dat we het probleem verholpen is én blijft! Wij zijn werkzaam in heel Nederland, dus niet alleen de regio rondom Boekel.

Neem direct contact op om vrijblijvend uw specifieke situatie te bespreken.