Kruipruimte ventilatie in de regio Gelderse Vallei

Kruipruimte ventilatie in de regio Gelderse Vallei

In de regio Gelderse Vallei, een gebied in de provincies Gelderland en Utrecht, heeft de Kruipruimte Ventilatie Specialist kruipruimte ventilatie aangelegd. De bewoners van de woning in Wageningen hadden last van een koude vloer en schimmelvorming in hun woning. Na wat onderzoek ontstond het vermoeden dat het probleem zich wel eens in de kruipruimte kon bevinden, dus schakelden zij ons in als specialist op het gebied van kruipruimtes.

Voordat wij de kruipruimte ventilatie van deze woning in Wageningen aanpakten, hebben we een grondige inspectie uitgevoerd in en om de kruipruimte. Hierbij kijken we onder andere naar de toegankelijkheid van de kruipruimte, eventueel aanwezig puin, vochtproblemen, schimmels en aanwezige luchtstromen. Tijdens de inspectie beschikte de kruipruimte niet over ventilatievoorzieningen, waardoor vocht zich kan ophopen en de kruipruimte niet kan verlaten.

De kruipruimte was niet voorzien van een goede doorgang, maar wel vrij van puin. Na het creëren van een doorgang konden wij de kruipruimte dus goed betreden om ons werk uit te voeren. In de kruipruimte bleek dat er af en toe wateroverlast is en dat de onderkant van de vloer niet droog is.

Kruipruimte Ventilatie Specialist legt kruipruimte ventilalatie en bodemfolie aan in Wageningen
Kruipruimte Ventilatie Specialist legt kruipruimte ventilalatie en bodemfolie aan in Wageningen

De bodem van de kruipruimte aanpakken

Als eerste pakken we het optrekkend vocht in de kruipruimte aan. Doordat water omhoog komt uit de bodem, kan dit voor vochtproblemen zorgen. Zeker omdat er in de kruipruimte geen ventilatievoorzieningen aanwezig waren, is de kans op vochtproblemen door ophopend condens groter.

We zijn gestart met het aanbrengen van noppenfolie op de bodem van de kruipruimte. Deze noppenfolie komt onder de later gelegde bodemfolie te liggen en zorgt ervoor dat er extra drijfkracht wordt gecreëerd. De folie wordt los onder de bodemfolie gelegd en zorgt ervoor dat de bodemfolie nog beter kan meebewegen wanneer het grondwater stijgt.

Na het neerleggen van de noppenfolie, hebben we de bodemfolie bevestigd in de kruipruimte. Deze bodemfolie wordt losjes over de bodem van de kruipruimte gespannen, zodat het kan meebewegen wanneer het grondwater stijgt. Om te voorkomen dat het grondwater alsnog via de zijkant op de folie kan gaan liggen, worden de zijkanten van de bodemfolie machinaal aan de wanden van de kruipruimte bevestigd.

Een goede doorstroming creëren met kruipruimte ventilatie

Goed, de kans op stijgend grondwater in de kruipruimte dat voor overlast kan zorgen is geminimaliseerd. Tijd om een goede luchtcirculatie te realiseren. Dit doen we door ventilatiegaten aan te leggen, die ervoor zorgen dat de vochtige lucht naar buiten kan. Wanneer de vochtige lucht zich ophoopt, kan dat vervelende gevolgen hebben, zoals schimmelvorming, nare luchtjes of insectenplagen.

Wij leggen met speciaal gereedschap de kruipruimte ventilatie aan door een gat te boren in de binnen- en buitenmuur van de woning. Het gat gaat als het ware schuin naar beneden de kruipruimte in. In het gat plaatsen we een renovatierooster, dat vervolgens afgedekt wordt met een renovatiekoker.

Ventilatie aanbrengen onder een schuifpui of raampartij? Geen probleem!

Op basis van een aantal unieke eigenschappen van de kruipruimte, waaronder het aantal compartimenten dat aanwezig is in de kruipruimte, bepalen wij hoeveel ventilatiegaten nodig zijn en op welke plaats deze moeten komen. Het kan zomaar zijn dat er een ventilatiegat geboord moet worden op de plaats waar bijvoorbeeld een schuifpui of grote raampartij zit. We kunnen daar natuurlijk niet doorheen boren, dus lossen we dit anders op. We graven op de gewenste plek eerst een stuk grond af. Daarna boren we net onder het maaiveld en brengen we een koekoeksrooster aan. Hierdoor heeft regenwater geen kans om de kruipruimte in te stromen en wordt er toch een goede luchtcirculatie gecreëerd. Uiteraard verlaten de specialisten van de Kruipruimte Ventilatie Specialist uw woning pas weer als het afgegraven gedeelte weer netjes is hersteld en alles is opgeruimd.

Uw partner voor kruipruimte ventilatie!

Het ventileren van de kruipruimte vraagt om deskundigheid en ervaring. Wij hebben jarenlange ervaring in het aanbrengen van kruipruimte ventilatie. Het lijkt misschien simpel; een gat boren en een rooster erin plaatsen, maar vergis uzelf niet! Het verkeerd boren van gaten in de muur kan de problemen juist alleen maar verergeren. Sommige werkzaamheden kunt u beter aan een professional overlaten. Kruipruimte Ventilatie Specialist komt met het juiste materieel en alle benodigde kennis en expertise uw kruipruimte ventileren!

Neem direct contact op om vrijblijvend uw specifieke situatie te bespreken.